סרטן רירית הרחם 28.02.2021

טיפול פליאטיבי לנשים עם סרטן רירית הרחם

שיפור בסימפטומים של כאב ודמם נרתיקי בקרב חולות בסרטן רירית רחם המטופלות עם אנסטרזול

סרטן סוג 1 של רירית הרחם הוא הסרטן הגינקולוגי הנפוץ ביותר במדינות מפותחות שהיארעותו גדלה בשל הזדקנות האוכלוסיה. מטרת המחקר שפורסם ב-BMC Palliative Care היתה לבחון את הבטיחות של הטיפול עם אנסטרזול כטיפול פליאטיבי בסרטן צוואר הרחם בנשים קשישות שלא יכולות לעבור כשירות לעבור טיפול כירורגי סטדרנטי.

למחקר גויסו מטופלות עם סרטן רירית רחם היסטולוגי דרגה 1 אשר אינן כשירות לניתוח. המשתתפות טופלו באנסטרזול 1 מ"ג פומי. המשתתפות ענו על שאלון מאומת ושאלון דיווח תוצאים אישי על מנת להעריך את איכות חייהן והיענותן במהלך תקופת המחקר.

8 מטופלות עם גיל חציוני של 85 (בטווח גילאים של 80 עד 88) השתתפו במחקר. כל המשתתפות היו חולות בסרטן רירית הרחם המוגבל לרחם. לא נצפתה התקדמות של המחלה במהלך המחקר. נצפתה תגובה חלקית לטיפול ב-7 מהמטופלות ואילו במטופלת השמינית המחלה הייתה היציבה. המטופלות דיווחו על שיפור בסימפטומים כמו כאב, דימום נרתיקי ואי נוחות ורתיקית. עובי רירית הרחם לאחר 12 חודשים של טיפול פחתה בשיעור של 9.25 ± 4.77. זמן המעקב הממוצע היה 18.25 חודשים. 4 נשים נפטרו בשל סיבות לא אונקולוגית, לא נרשמו מקרי מוות הודות בעקבות סרטן רירית הרחם. הערכת הנתונים הראה הפחתה ניכרת באובדן תיאבון ואינסומניה, בד בבד עם הגברה על סטטוס הבריאות הגלובלי והעייפות.

החוקרים הסיקו מהמחקר שהשימוש באנסטרזול יכול להיות טיפול מתאים לניהול של שלבים ראשוניים של סרטן רירית הרחם בנשים קשישות, שלא מתאימות לטיפול ניתוחי ובעלות היענות וסבילות טובים.

מקור: 

Gardella B, Dominoni M, Bogliolo S, Cassani C, Carletti GV, De Silvestri A, et al. Palliative treatment of endometrial cancer: what is the role of anastrozole in elderly women? BMC Palliat Care [Internet]. 2021 Dec 5;20(1):28

נושאים קשורים:  סרטן רירית הרחם,  אנסטרוזול,  דימום נרתיקי,  מחקרים
תגובות