טיפול פליאטיבי 31.08.2020

טיפול וקבלת החלטות רפואיות בסוף החיים – כיצד מסווגים זאת רופאים?

בסוף חייהם של מטופלים, רופאים לעתים מספקים תרופות מתוך כוונה מפורשת לזרז את המוות, אך קיימת שונות גבוהה בין רופאים לגבי האופן שבו החלטות מסוג זה מוערכות על ידם

בסוף חייהם של מטופלים, רופאים לעתים יספקו תרופות מתוך כוונה מפורשת לזרז את המוות. קיימת שונות גבוהה בין רופאים לגבי האופן שבו החלטות מסוג זה מוערכות. במחקר זה נחקרו המאפיינים קשורים לאופן בו רופאים מסווגים פעילות רפואית זו.

מחקר זה נוגע לניתוח משני של מחקר בפריסה ארצית העוסק בקבלת החלטות רפואיות בסוף החיים. בשנת 2015 קיבלו רופאים שהשתתפו במדגם (n = 9,351) שאלון בנושא טיפול בסוף החיים וקבלת החלטות. שיעור התגובה היה 78%. נחקרו 851 מקרים שבהם רופאים דיווחו כי המטופל נפטר כתוצאה מתרופות שהעניקו מתוך כוונה מפורשת לזרז את המוות. בוצעו בדיקות חי בריבוע וניתוחי רגרסיה לוגיסטית.

החוקרים זהו כי כאשר ניתנה טיפול תרופתי בכוונה מפורשת לזרז את המוות לבקשתו המפורשת של המטופל, רופאים החשיבו את מתן התרופה כ"המתת חסד", "סיוע בהתאבדות" או "סיום חיים", כתיאור המתאים ביותר לדרך הפעולה שלהם בקרב 82% מכל המקרים, בעוד ש-17% מהרופאים בחרו במונח "הרגעה פליטיבית או סופנית".

כאשר לחולים היתה תוחלת חיים קצרה (1-7 ימים) או קצרה מאוד (מקסימום 24 שעות), "המתת חסד". "סיוע בהתאבדות" או "סיום חיים" היו פחות שכיחים. יתרה מזאת, סיווג כזה היה עוד פחות שכיח כאשר הפעולה כללה שימוש בתרופות אחרות מאשר מרפי שרירים. המספר המצומצם של המקרים שבהם סופקו לחולים תרופות ללא בקשת מפורשת של המטופל מעולם לא סווגו כ"המתת חסד", "סיוע בהתאבדות" או "סיום חיים".

החוקרים מסיקים כי כאשר חולים נמצאים בשלב גסיסה מתקדם וכאשר הם מספקים תרופות אחרות מאשר מרגיעי שרירים, רק לעתים נדירות מסווגים רופאים את מתן התרופות כ"המתת חסד", "סיוע בהתאבדות" או "סיום חיים". במקרים אלה, המעשים מסווגים לרוב כ"סדציה פליאטיבית או סופנית". דבר זה מרמז כי ההבחנה המשפטית בין המתת חסד לטיפול פליאטיבי עשויה להיות לא ברורה בפרקטיקה הקלינית.

מקור: 

Overbeek, A., van de Wetering, V. E., van Delden, J., Mevis, P., Onwuteaka-Philipsen, B. D., Postma, L., Rietjens, J., & van der Heide, A. (2020). Classification of end-of-life decisions by Dutch physicians: findings from a cross-sectional survey. Annals of palliative medicine, apm-20-453. Advance online publication. https://doi.org/10.21037/apm-20-453

נושאים קשורים:  התאבדות בסיוע,  המתת חסד,  קבלת החלטות רפואיות,  טיפול פליאטיבי,  מחקרים
תגובות