טיפול פליאטיבי 17.08.2020

העדפות בנוגע לטיפול פליאטיבי במדינות מוסלמיות

המחקר בדק מה הן העדפותיהם של חולים ובני משפחות מוסלמיות בנוגע לטיפול פליאטיבי וטיפול במחלה סופנית במדינות מוסלמיות

בעת הטיפול בחולים עם מחלה סופנית ומתקדמת יש חשיבות רבה בהתחשבות ברצונות החולים ומשפחותיהם תוך הבנת ערכיהם התרבותיים ואמונותיהם הרוחניות. כיום בעולם יש כ-1.7 מיליארד מוסלמים שחיים ברובם במדינות בעלות הכנסה נמוכה ובינונית. מחקר זה נועד לזהות, להעריך ולשלב את הראיות הקיימות המעידות על העדפותיהם של חולים/משפחות מוסלמיות בנוגע לטיפול פליאטיבי וטיפול במחלה סופנית במדינות המוסלמיות.

במסגרת המחקר החוקרים ביצעו סקירה שיטתית שכללה מאגרי נתונים של ספרות רפואית שעברה שיפוט עמיתים. החיפוש הסתמך על מילות מפתח רלוונטיות ונכללו בו כלל המאמרים שפורסמו מתחילת המאגרים עד לסוף שנת 2018.  החיפוש הראשוני הניב n = 5,098 מאמרים, כאשר 30 בלבד עמדו בקריטריוני ההכללה. בסך הכל נכללו 5,342 משתתפים (4,345 חולים והשאר בני משפחות ומטפלים). 97.6% מהמקרים היו של חולים שחלו בסרטן מתקדם. רוב המחקרים היו כמותיים.

שלושה נושאים ותת-נושאים ממחקרים איכותיים זוהו באמצעות ניתוח נושאי: חשש מאנוכיות (להוות נטל על אחרים), אמביוולנטיות (תקווה וחוסר תקווה) ואמונות חזקות באיסלאם (אמונות במוות ובחיים שלאחר המוות, קירבה לאללה). המחקרים האיכותניים דיווחו על טריאנגולציה המצביעה על קונפליקטים בנוגע לגילוי האבחנה והפרוגנוזה לחולה, ולנטל הכאב הכולל שחווים גם חולים וגם משפחות.

החוקרים מסכמים כי למרות הראיות המעטות באופן יחסי ובעלות האיכות הנמוכה, הניתוח חשף נושאי ליבה ברורים. הם מסיקים כי הדרך להשגת טיפול פליאטיבי הולם היא דרך זיהוי והבנת האמונות ואפיון השפעת האמונות על תהליכי ושיטות קבלת ההחלטות של החולים בסרטן מתקדם ומשפחותיהם.

מקור: 

Abdullah R, Guo P, Harding R. Preferences and experiences of Muslim patients and their families in Muslim-majority countries for end-of-life care: a systematic review and thematic analysis [published online ahead of print, 2020 Jul 10]. J Pain Symptom Manage. 2020;S0885-3924(20)30576-5. doi:10.1016/j.jpainsymman.2020.06.032

נושאים קשורים:  מחקרים,  טיפול בסוף החיים,  איסלאם,  מוסלמים,  טיפול פליאטיבי,  סקירה שיטתית
תגובות