טיפול פליאטיבי 04.08.2020

מהו אושר על פי חולים סופניים המטופלים בהוספיס?

מחקר איכותני: כיצד חולים הנמצאים במהלך טיפול בהוספיס מבינים ומממשים שמחה ואושר בסוף חייהם?

אושר מהווה מרכיב ליבה בבריאות ורווחה אך לא הרבה ידוע על מרכיב חשוב זה בהתייחס לקבלת החלטות רפואיות. משמעות האושר עבור אנשים בסמוך לסוף חייהם ושינויים בתפיסת האושר לקראת סוף החיים הם נושאים מהותיים להבנת הטיפול בחולה הפליאטיבי ובאופן מפתיע, עד כה בספרות הרפואית מופיעים מחקרים מעטים הנוגעים ישירות בנושאים אלו.

מטרת המחקר הנוכחי שפורסם בכתב עת המוביל בתחום הפליאטיבי American journal of hospice & palliative care היתה לחקור באמצעות ראיונות כיצד חולים הנמצאים במהלך טיפול בהוספיס מבינים ומממשים שמחה ואושר בחייהם.

החוקרים מניו זילנד ביצעו וניתחו ראיונות איכותניים עם חולי הוספיס וניתחו את הראיונות באופן תמתי (נושאי). חולים בוגרים (n = 20) בהוספיס ניו זילנדי, שקיבלו טיפול פליאטיבי ואשר יכלו לתת הסכמה להשתתפות, הוזמנו על ידי אחות ההוספיס לראיון.

ארבעה נושאים עלו מתוך ניתוח הראיונות המתועדים. המשתתפים הגדירו אושר בתדירות הגבוהה ביותר ובעומק המשמעותי ביותר כאשר האושר היה בהתייחסות לקשר עם אחרים. הם זיהו את היותם ברגע הנוכחי, בעיקר ביחס לטבע, כגורמים הקשורים באושר. אושר לא נמצא קשור משמעותית במהלך הטיפול הפליאטיבי לכסף, מעמד או רכוש. החולים ביטאו גישות שונות של נחישות והתמקדות במה שחשוב בהווה.

החוקרים סיכמו כי בדגימה הקטנה הנוכחית נמצא שחולים שקיבלו טיפול פליאטיבי שמחו בחייהם, העריכו את ההיבטים הפשוטים יותר בחיים והצביעו על חשיבות מופחתת להיבטים חומריים של החיים.

חולים רבים מצאו חשיבות בהעברת מסרים לציבור הצעיר יותר, הנוגעים בצורך להימנע מהתמקדות בצריכה ובחיים וירטואליים וקריאה לנסיון להתמקד בקשרים חברתיים ולהגביר מעורבות עם עולם הטבע.

מקור: 

O'Callaghan, A., Bickford, B., Rae, C., Fernando, A., & Malpas, P. (2020). Happiness at the End of Life: A Qualitative Study. The American journal of hospice & palliative care, 1049909120939857. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/1049909120939857

נושאים קשורים:  מחקרים,  גסיסה ומוות,  סוף החיים,  אושר,  הוספיס,  טיפול פליאטיבי
תגובות