הנשמה מכנית 29.07.2018

השימוש בטיפולים פליאטיביים נמצא במגמת עלייה מתמדת בקרב מטופלים הזקוקים להנשמה מכנית ממושכת

מחקר רטרוספקטיבי שבחן את מגמת צריכת שירותי הטיפול הפליאטיבי בשנים 2009-2013 בקרב קרוב לשני מיליון מאושפזים שנזקקו להנשמה מכנית ממושכת, מצא כי חלה עלייה שנתית בשימוש בטיפולים פליאטיביים וכי משך האשפוז הושפע משימוש בשירותי רפואה פליאטיבית

למטופלים הזקוקים להנשמה מכנית שיעורי תחלואה ותמותה גבוהים. מתן שירותי טיפול פליאטיבי עשוי להיות דרך לשיפור הניהול המקיף של מטופלים במצב קריטי. מחקר זה בחן את המגמה בשימוש בטיפול פליאטיבי בקרב מבוגרים הזקוקים להנשמה מכנית ממושכת. מטרות המחקר העיקריות היו לקבוע את המגמה בשימוש בטיפול פליאטיבי לאורך זמן, גורמי ניבוי לשימוש בטיפול פליאטיבי והשפעת הטיפול הפליאטיבי על משך האשפוז.

בוצע מחקר חתך רטרוספקטיבי. נתוני מדגם המאושפזים הלאומי (National Inpatient Sample) בין השנים 2009 ל- 2013 נכללו במחקר זה. המטופלים היו בגילאי 18 ומעלה אשר נזקקו להנשמה מכנית ממושכת (96 שעות רצופות או יותר). טיפול פליאטיבי והנשמה מכנית זוהו באמצעות הקידודים של סיווג המחלות הבינלאומי, גרסה 9, Clinical Modificationי(International Classification of Diseases – ICD-9-CM).

אותרו בסך הכל 1,751,870 אשפוזים עם הנשמה מכנית ממושכת בין השנים 2009 ל-2013. השימוש בטיפול פליאטיבי עלה כל שנה, מ-6.5% ב-2009 ל-13.1% ב-2013 (p<0.001). בקרב מטופלים שקיבלו הנשמה מכנית ומתו, הטיפול הפליאטיבי גבר מ- 15.9% בשנת 2009 ל-33.3% בשנת 2013 (p<0.001). חציון משך האשפוז של מטופלים עם וללא טיפול פליאטיבי היה 13 ו-17 ימים, בהתאמה (p<0.001). מטופלים ששוחררו למוסדות טיפול לטווח ארוך או קצר היו עם משך אשפוז קצר יותר כאשר ניתן טיפול פליאטיבי (15 לעומת 19 ימים; p<0.001). הגורמים שנקשרו לצריכה מוגברת של שירותים פליאטיביים כללו גיל מבוגר, מחלה ממאירה, בתי חולים גדולים באזורים עירוניים ובתי חולים אוניברסיטאיים. מוצא אתני שאינו לבן נקשר לצריכה פחותה של שירותי טיפול פליאטיביים.

בקרב מטופלים שעוברים הנשמה מכנית ממושכת, צריכת טיפולים פליאטיביים היתה במגמת עלייה, בפרט בקרב מטופלים שמתו במהלך האשפוז. השימוש בטיפולים פליאטיביים למטופלים מונשמים ששוחררו למוסדות טיפול לטווח קצר או ארוך נקשר לאשפוז קצר יותר.

מקור: 

Crit Care Med. 2018 Aug;46(8):1230-1237. doi: 10.1097/CCM.0000000000003182.
National Trends (2009-2013) for Palliative Care Utilization for Patients Receiving Prolonged Mechanical Ventilation.
Chatterjee K1, Goyal A2, Kakkera K3, Harrington S4, Corwin HL3

נושאים קשורים:  מחקרים,  הנשמה ממושכת,  צריכת שירותי בריאות,  מוסד טיפולי,  סרטן,  בית חולים שלישוני,  משך אשפוז,  שירותי טיפול פליאטיבי
תגובות